Slide

عسل سبلان

SAVALAN

...HONEY

Slide

DRIED

FRUIT

میوه خشک

روند خرید

از سایت خیاوی

روند خرید از خیاوی بسیار آسان است.
در صورتی نیاز متوانید از دکمه زیر برای مشاهده ویدئو (آموزش استفاده از سایت) استفاده کنید.
honey-630x693
عسل طبیعی

عسل و فرآورده ها
انواع عسل و طبقه بندی

عسل با موم

این نوع از عسل به همراه موم روی آن عرضه میشود.
مشاهده خواص دارویی در لینک زیر

ژل رویال

ضد بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان
غذای مخصوص ملکه ها

عسل خام

همان عسل بدون موم و بدون فرآوری میباشد که مستقیما از کندو جمع آوری شده است

موم

موم جمع شده از کندو پس از جمع آوری عسل

مجله آنلاین خیاوی

آموزش ها، اخبار و مطالب خیاوی

به شما آموزش میدهیم تا اصل از فرع را تشخیص دهید.
شایعات را رها کنید و با محصولا طبیعی بیشتر آشنا شوید