اخبار ملک و مسکن

نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک سال ۱۴۰۰

 

حق کمیسیون املاک مانند هر شغل دیگری در همه معاملات ملکی از خریداران و فروشندگان دریافت می‌شود. مبلغی که از این بابت گرفته می‌شود براساس مصوبه صنف، برای هر معامله براساس فاکتورهای ویژه محاسبه می‌شود. حق کمیسیون مشاورین املاک سال ۱۴۰۰ نیز دارای تعرفه مشخصی از سوی اتحادیه مشاورین املاک است که از طرفین معامله این کارمزد را دریافت می‌کنند.

اگر که شما از قوانین حق کمیسیون مشاورین املاک آگاه باشید از بروز مشکلات احتمالی سر راه خود جلوگیری می‌کنید. و یا در کنار تخمین قیمت ملک تمام هزینه‌های حق کمیسیون را قبل از معامله لیست کنید.

حق کمیسیون مشاورین املاک چیست؟

به عبارتی می‌توان گفت حق کمیسیون درآمدی است که مشاورین املاک از بنگاه‌های ملکی دریافت می‌کنند. که هر چه تعداد معاملات و ارزش ملک معامله شده بالاتر باشد، درآمد آن‌ها نیز بالاتر خواهد رفت. بهترین مشاور املاک کسی است که فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه کسب درآمد بهتری خواهد داشت. مبلغ و نحوه محاسبه کمیسیون در معاملات ملکی مختلف از جمله رهن و اجاره و یا خرید و فروش که شامل بیشترین معاملات ملکی است متفاوت بوده است.

بنگاه‌های معاملات ملکی

دفاتری که مشاورین املاک در آن، نقش واسط در معاملات ملکی را دارند بنگاه‌های معاملاتی ملکی هستند. و به عنوان واسطی بین خریدار و فروشنده و یا مستاجر و مالک واقع شده و خدماتی را به هر دو طرف معامله ارایه می‌دهند. این بنگاه‌ها ازیک سری حقوقی برخور دارند که توسط اتحادیه صنف مربوط تعیین می‌شود.

مشاورین املاک معاملات مختلفی از جمله خرید و فروش، رهن و اجاره، معاوضه مشارکت و یا پیش فروش انجام می دهند. و با معرفی دو طرف معامله به یکدیگر معامله را در دفتر خود انجام و حق الزحمه خود را از دو نفر دریافت می‌کنند.

حق کمیسیون فروش و اجاره املاک سال ۱۴۰۰

حق کمیسیون مشاورین املاک در سال ۱۴۰۰ بدین صورت است که مشاورین می‌توانند تا سقف مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان ۰/۵ درصد از هر معامله را از طرفین دریافت کنند. اگر املاکی، ارزشی بیشتر از این مبلغ یعنی ۵۰۰ میلیون وجود داشته باشند، مشاورین نیز ۰/۲۵ درصد از مازاد ۵۰۰ میلیون تومان را به مبلغ نهایی خود اضافه می‌کنند.

در کنار این محاسبه کمیسیون املاک شما باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز حساب کنید. این مبلغ از هر دو طرف معامله بصورت مجزا دریافت می‌شود.

برای مثال اگر قیمت خرید خانه به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان باشد، ۰/۵ درصد از ۵۰۰ میلیون آن و ۰/۲۵ نیز از ۱۰۰ میلیون آن به حق کمیسیون مشاورین املاک تعلق می‌گیرد. همانطور که گفته شد در نهایت شما باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز به آن اضافه کنید که در نهایت محاسبه کمیسیون مشاور املاک بدین شکل می‌شود:

  • (۵۰۰ میلیون تومان* ۰/۵ درصد) + (۱۰۰ میلیون از ۸۰۰ میلیون* ۰/۲۵ درصد)
  • هر عددی که بدست آمده را در ۹ درصد مالیات ضرب می‌کنیم.
  • هر دو عدد بدست آمده از این محاسبه (مورد اول و دوم) را با همدیگر می‌کنیم.

نکته: این هزینه و این مبلغ باید از هر دو طرف قرارداد،‌ خریدار و فروشنده، به عنوان حق کمیسیون املاک گرفته می‌شود.

انواع حق کمیسیون املاک

در معاملات مختلف می‌توان حق کمیسیون املاک را، بسته به ارزش ملکی که معامله می‌شود، دریافت کرد. این حق کمیسیون در شهرهای مختلف نیز متفاوت است.

محاسبه کمیسیون املاک در معاملات مختلف بسته به نوع معامله و ارزش ملک معامله شده و شهر مربوطه متفاوت است. نحوه محاسبه و مبلغ حق کمیسیون در معاملات ملکی مختلف مانند خرید و فروش و رهن و اجاره، که بیشترین معاملات را به خود اختصاص می‌دهند، متفاوت است که دسته‌بندی‌های زیر را شامل می‌شود:

  • حق کمیسیون مشاورین املاک در صورت فسخ قرارداد
  • حق کمیسیون مشارکت در ساخت
  • حق کمیسیون خرید و فروش
  • حق کمیسیون معاوضه ملک
  • حق کمیسیون رهن و اجاره
  • حق کمیسیون رهن کامل

نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن کامل ملک

در معاملات رهن کامل براساس مبلغی که از تبدیل رهن به اجاره بدست می آید، محاسبه می‌شود. بطور مثال به ازای هر یک میلیون تومان رهن ۳۰ هزار تومان اجاره در نظر گرفته میشود.که باید ۳۰ هزارر تومان در مبلغ رهن ضرب شود. ۲۵٪ درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین براساس مبلغ بدست آمده از دو طرف به مشاور املاک پرداخت می‌شود. و ۹٪ درصد به عنوان مالیات برای معامله در نظر گرفته می‌شود.
یک مثال برای نحوه محاسبه حق کمسیون رهن کامل به شرح زیر است:

اگر مبلغ رهن ملکی ۷۰ میلیون تومان باشد حق کمیسیون آن برابر با مقدار بدست آمده می‌شود.

نحوه محاسبه حق کمیسیون ملکی با ۷۰ میلیون تومان رهن کامل
۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره
۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۷۰ = تبدیل رهن به اجاره
مبلغ اجاره × ۲۵ درصد = حق کمیسیون
۵۲۵,۰۰۰ = ۰/۲۵ × ۲,۱۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون
۰.۰۹ × حق کمیسیون = مبلغ مالیات
۴۷,۲۵۰ = ۰/۰۹ × ۵۲۵,۰۰۰ = مبلغ مالیات
۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰ = جمع حق کمیسیون با مالیات
مبلغ مالیات + حق کمیسیون = جمع حق کمیسیون با مالیات
تومان۵۷۲,۲۵۰ = سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه
محاسبه حق کمیسیون رهن کامل

نحوه محاسبه کمیسیون رهن و اجاره ملک

مبلغ کمیسیون برای رهن و اجاره ملک باید ابتدا مبلغ رهن را به اجاره تبدیل و سپس مجموع آن را با اجاره بها ماهیانه را در ۲۵ درصد ضرب کنید تا حق کمسیون مشاور املاک به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده آن اضافه شود.
یک مثال در مورد نحوه محاسبه حق کمسیون رهن و اجاره ملک به شرح زیر است:
اگر قراردادی مبلغ ۲۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره بها باشد. حق کمیسیون مشاور املاک به صورت زیر محاسبه می‌شود.

نحوه محاسبه حق کمیسیون ملکی با ۷۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره بها
۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره
۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۲۰ = تبدیل رهن به اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰ = مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها
مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها × ۲۵ درصد = حق کمیسیون
۴۰۰,۰۰۰ = ۰/۲۵ × ۱,۶۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون
۰/۰۹× حق کمیسیون = مبلغ مالیات
۳۶,۰۰۰ = ۰/۰۹ × ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ مالیات
مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله
۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله
محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره

حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرارداد

زمانی که یک طرف یا دو طرف معامله علاقه‌ای به ادامه قرارداد نداشته باشند در این جا فسخ قرار داد رخ می‌دهد. در این حالت حق کمیسیون برای مشاوران املاک از بین نمی‌رود و طرفین معامله نمی‌تواند از آنها درخواست مبلغ پول دریافتی کنند.
در حالت کلی پس از انجام قرارداد هرتغییری در اصل قرارداد و تغییر در هزینه‌های آن دلیل قابل قبولی برای پس گرفتن پول نیست.

نتیجه:

• حق کمسیون مشاورین املاک مثل سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی دستمزد پرداخت می شود. این مبلغ دریافت یمشاوران املاک براساس فاکتورهای که براساس تعرفه‌ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک شهرستان محاسبه می شود.
• برای قراردادهای اجاره ملک مشاورین املاک باید ۲۵٪ درصد از مبلغ اجاره بها ماهینامه را به عنوان حق کمسیون دریافت کنند.
• محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش املاک بر اساس نرخ مصوب و تعرفه اعلامی از طرف صنف و اتحادیه مشاوران املاک انجام می شود.

نوشته ها مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید