موم

موم یکی از محصول زنبور عسل میباشد. موم عسل از حدود یازدهمین روز تا هنگامی که زنبورها برای جمع آوری شهد به پرواز در می آیند، به وسیله کارگران هنگامی که آنها تغذیه لاروها را متوقف می سازند، تولید می شود.

ادامه مطلب

عسل با موم

موم زنبور عسل تنها موم طبیعی است. این ماده در آزمایشگاه هرگز سنتز نشده است، بنابراین هیچ جایگزین شیمیایی وجود ندارد که بتواند همه کارهایی را انجام دهد که برای ساخت موم انجام می‌شود. ممکن است فکر کنید می‌توانید از موم پارافی ، یک موم نفتی به‌جای موم عسل استفاده کنید ، اما پارافین بعد از گرم شدن ماده بسیار سمی است؛ چراکه هنگامی که پارافین را می‌سوزانید، دوده سمی به وجود می‌آورد.

ادامه مطلب